A tanszék kutatásai:

  • Logisztikai folyamatok optimalizálása intelligens informatikai modellekkel és algoritmusokkal

A szakirodalomból számos számítási intelligencia módszer ismert, melyek mindegyike rendelkezik valamilyen előnyös tulajdonsággal. A kutatás célja ezen ismeretek rendszerezése, valamint annak meghatározása, hogy melyik milyen mértékben alkalmas logisztikai feladatok megoldására. Az eszközöket tovább kell fejleszteni, vagy az eredeti modell kiterjesztésével, vagy a feltételek, korlátozások és célok újra definiálásával. Esetenként az újrastrukturált modell új technikai elemeket is igényel, így megfelelő metodológia kifejlesztése és tesztelése válik szükségessé, hogy a hatékonyságot növelni tudjuk. Az ellátási láncok és a közúti szállítás sajátosságai arra ösztönöznek, hogy a klasszikus operációkutatási modelleket módosítsuk, elhagyva vagy enyhítve bizonyos korlátozó feltételeket, mely adott esetben viszont az eredeti feladatot akár tovább nehezítheti. A szakirodalomban fellelhető munkák elsősorban a klasszikus feladatok megoldására irányulnak, így az új megközelítések kidolgozása jelen projekt feladata.

A fuzzy operátorok approximációja jelentős számítási erőforrást igényel. A soft-computing alkalmazások a bizonytalan fuzzy értékek reprezentációjára különböző technikákat és követelményeket alkalmaznak. Ezek a feltételek igazodnak a bizonytalanság természetéhez, így az alkalmazott algoritmusok sajátosságait is alaposan elemezni kell. Az evolúciós módszereket széles körben alkalmazzák, melyek alkalmasak a logisztikai folyamatok esetén gyakran előforduló diszkrét keresési tereken végrehajtott robusztus keresésekre. Ezen módszerek hatékonysága javítható a megfelelő keresési stratégia és kiértékelő függvény megválasztásával. A kiértékelő függvény esetében külön kérdés a fuzzy és valós függvények hatékonysága közti különbség.

  • Építési folyamatok kutatása a logisztikai és informatikai jellemzők javítása érdekében – disztribúciós és termelési logisztikai analógiák adaptálása és implementálása

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel közös kutatási projektünkben a tanszékünk feladata volt az építési folyamatok és a logisztika kapcsolatának feltárása, és a fellelhető analógiák adaptálása és implementálása. A szakirodalmi feltárást követően a QFD (Quality Function Deployment) módszertan építési szektorban történő alkalmazási lehetőségeit vizsgáltuk, majd mesterséges intelligencia módszerek implementálását végeztük el. A tanszék korábbi kutatásai során a mesterséges intelligencia módszerek logisztikai felhasználhatóságát vizsgáltuk. Jelen kutatásban e módszerek építési logisztikai problémák megoldásához implementáltuk.

A kutatás következő részében élenjáró termeléslogisztikai módszerek alkalmazhatóságát vizsgáltuk az építési logisztika optimalizációjához.

A kutatás utolsó részében az építési területek ellátásának modellezéséhez számítógépes járattervező módszert alkalmaztunk.

  • Környezetbarát párnázóanyag alkalmazásához szükséges tervezési és vizsgálati eljárások továbbfejlesztése, logisztikai szempontok figyelembevételével

A kutatás célja, hogy megvizsgálja azon tervezési, elemzési és vizsgálati eljárásokat, amelyek elsődlegesen az ipar (mint csomagolóanyag alkalmazó) számára megoldásokat, eredményeket tudnak biztosítani. Mindezek segítségével és alkalmazásával a folyamatosan változó logisztikai és szabályozási környezetben olyan termékvédelmi konstrukciókat – termék-csomagolási rendszereket – legyen lehetséges kialakítani és kiválasztani, amelyek mind a folyamatosan szigorodó szabályozási rendszereknek, mind az iparági követelményeknek képesek megfelelni. Ehhez elengedhetetlen azon külső tényezők és paraméterek vizsgálata, amelyek a statisztikai adatok alapján is jól látható nagymérvű csomagolóanyag igényt előidézték. A kutatás eredményeként kidolgoztunk egy olyan folyamattervezési eljárást, amely figyelembe veszi a szabályozási eljárásokat a termék – csomagolási rendszer kialakításakor.

A kutatás részét képezte annak vizsgálata, hogy egy környezetbarát tulajdonságokkal rendelkező, de egyben higroszkópos anyag párnázástechnikai szempontból fontos mechanikai tulajdonságai milyen módon változnak a környezeti paraméterek alakulásával.

Tantárgyi tematika kereső

Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Kép és videó