A tanszék kutatásai:

  • Logisztikai folyamatok optimalizálása intelligens informatikai modellekkel és algoritmusokkal

A szakirodalomból számos számítási intelligencia módszer ismert, melyek mindegyike rendelkezik valamilyen előnyös tulajdonsággal. A kutatás célja ezen ismeretek rendszerezése, valamint annak meghatározása, hogy melyik milyen mértékben alkalmas logisztikai feladatok megoldására. Az eszközöket tovább kell fejleszteni, vagy az eredeti modell kiterjesztésével, vagy a feltételek, korlátozások és célok újra definiálásával. Esetenként az újrastrukturált modell új technikai elemeket is igényel, így megfelelő metodológia kifejlesztése és tesztelése válik szükségessé, hogy a hatékonyságot növelni tudjuk. Az ellátási láncok és a közúti szállítás sajátosságai arra ösztönöznek, hogy a klasszikus operációkutatási modelleket módosítsuk, elhagyva vagy enyhítve bizonyos korlátozó feltételeket, mely adott esetben viszont az eredeti feladatot akár tovább nehezítheti. A szakirodalomban fellelhető munkák elsősorban a klasszikus feladatok megoldására irányulnak, így az új megközelítések kidolgozása jelen projekt feladata.

A fuzzy operátorok approximációja jelentős számítási erőforrást igényel. A soft-computing alkalmazások a bizonytalan fuzzy értékek reprezentációjára különböző technikákat és követelményeket alkalmaznak. Ezek a feltételek igazodnak a bizonytalanság természetéhez, így az alkalmazott algoritmusok sajátosságait is alaposan elemezni kell. Az evolúciós módszereket széles körben alkalmazzák, melyek alkalmasak a logisztikai folyamatok esetén gyakran előforduló diszkrét keresési tereken végrehajtott robusztus keresésekre. Ezen módszerek hatékonysága javítható a megfelelő keresési stratégia és kiértékelő függvény megválasztásával. A kiértékelő függvény esetében külön kérdés a fuzzy és valós függvények hatékonysága közti különbség.

  • Építési folyamatok kutatása a logisztikai és informatikai jellemzők javítása érdekében – disztribúciós és termelési logisztikai analógiák adaptálása és implementálása

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel közös kutatási projektünkben a tanszékünk feladata volt az építési folyamatok és a logisztika kapcsolatának feltárása, és a fellelhető analógiák adaptálása és implementálása. A szakirodalmi feltárást követően a QFD (Quality Function Deployment) módszertan építési szektorban történő alkalmazási lehetőségeit vizsgáltuk, majd mesterséges intelligencia módszerek implementálását végeztük el. A tanszék korábbi kutatásai során a mesterséges intelligencia módszerek logisztikai felhasználhatóságát vizsgáltuk. Jelen kutatásban e módszerek építési logisztikai problémák megoldásához implementáltuk.

A kutatás következő részében élenjáró termeléslogisztikai módszerek alkalmazhatóságát vizsgáltuk az építési logisztika optimalizációjához.

A kutatás utolsó részében az építési területek ellátásának modellezéséhez számítógépes járattervező módszert alkalmaztunk.

  • Környezetbarát párnázóanyag alkalmazásához szükséges tervezési és vizsgálati eljárások továbbfejlesztése, logisztikai szempontok figyelembevételével

A kutatás célja, hogy megvizsgálja azon tervezési, elemzési és vizsgálati eljárásokat, amelyek elsődlegesen az ipar (mint csomagolóanyag alkalmazó) számára megoldásokat, eredményeket tudnak biztosítani. Mindezek segítségével és alkalmazásával a folyamatosan változó logisztikai és szabályozási környezetben olyan termékvédelmi konstrukciókat – termék-csomagolási rendszereket – legyen lehetséges kialakítani és kiválasztani, amelyek mind a folyamatosan szigorodó szabályozási rendszereknek, mind az iparági követelményeknek képesek megfelelni. Ehhez elengedhetetlen azon külső tényezők és paraméterek vizsgálata, amelyek a statisztikai adatok alapján is jól látható nagymérvű csomagolóanyag igényt előidézték. A kutatás eredményeként kidolgoztunk egy olyan folyamattervezési eljárást, amely figyelembe veszi a szabályozási eljárásokat a termék – csomagolási rendszer kialakításakor.

A kutatás részét képezte annak vizsgálata, hogy egy környezetbarát tulajdonságokkal rendelkező, de egyben higroszkópos anyag párnázástechnikai szempontból fontos mechanikai tulajdonságai milyen módon változnak a környezeti paraméterek alakulásával.

Tantárgyi tematika kereső

Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Big Data -- Astronomy in the 2020s 2019. április 26. 18:00 - 19:30
Villa Tolnay borvacsora 2019. április 26. 18:00 - 23:55

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Kép és videó