Logisztikai Rendszertervező Szakirányú Továbbképzési Szak

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

 

Képzés kezdete: 2020. február 1.

 

A szakirányú továbbképzés megnevezése:

 

Logisztikai rendszertervező szakirányú továbbképzési szak

 

A megszerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

 

Logisztikai rendszertervező

 

A szakirányú továbbképzés képzési terület:

 

Műszaki képzési terület

 

A szakirányú továbbképzésbe történő felvétel feltétele:

 

A képzésben minimum BSc, BA vagy ezzel egyenértékű főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkezők vehetnek rész, akik az alábbi képzési területen szerezték meg végzettségüket:

-        agrár képzési terület

-        gazdaságtudományok képzési terület

-        informatikai képzési terület

-        közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület

-        műszaki képzési terület

-        természettudományi képzési területen

 

 

A képzési idő félévekben meghatározva: 3 félév

 

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit

 

Munkarend: levelező - blended-learning. (A képzés lényege, hogy a hallgatóknak a hagyományos katedrás órák mellett, online, számítógépes hálózaton elérhető tananyagokhoz való hozzáférhetőséget is biztosít. A két oktatási forma előnyeit egyesítve, egymással párhuzamosan haladna a képzés oktatása)


Képzés gyakorisága: félévenként két alkalommal, péntek-szombati napokon

 

Finanszírozási forma: költségtérítéses


Tervezett költségtérítés (Ft/félév): 200.000 Ft (mely tartalmazza a kötelezően előírt szakmai anyagokat, könyveket)


Képzés helye: Győr, Széchenyi István Egyetem Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék

 

Szakfelelős: Dr. Földesi Péter egyetemi tanár, tanszékvezető


Kapcsolattartó: Szalai Nóra e-mail: szalain@sze.hu , 96/613-733, 20/346-3626

 

 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a logisztika szakterületéhez kapcsolódó, természettudományos, specifikus műszaki, gazdasági/menedzsment, informatikai, jogi, ipari, közlekedési technológiai ismereteik birtokában alkalmasak a vállalatokon belüli és a vállalatok közötti anyagáramlást, valamint az ahhoz kapcsolódó információáramlást megvalósító logisztikai - áruszállítási, anyagmozgatási, raktározási, komissiózási, rakodási, anyagellátási/beszerzési, áruelosztási, hulladékkezelési - folyamatok és rendszerek, valamint a kapcsolódó kereskedelmi ügyletek elemzésére, tervezésére, szervezésére, és irányítására.

 

 

A szakon végzettek alkalmasak:

− a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására,

− a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó információk, felmerülő új problémák, új jelenségek megértésére, feldolgozására,  megoldására

− a lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, döntéshozásra, következtetések levonására,

− a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére,

− szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat,

− önművelésre, önfejlesztésre, a saját tudás magasabb szintre emelésére,

− a műszaki – gazdasági – humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére,

− rendszerszemléletű, folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex rendszerek globális tervezésére,

− integrált ismeretek alkalmazására a közlekedés, szállítmányozás, az ipari termelési folyamatok területén,

− állapotfelmérések elvégzésére, ezek alapján értékelés és javaslat kidolgozására, komplex logisztikai és szállítmányozási rendszerek fejlesztésére, felső szintű tervezésére, szervezésére és irányítására.

 

A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

− kreativitás, rugalmasság,

− probléma felismerő és megoldó készség, képesség

− intuíció és módszeresség,

− tanulási készség és jó memória,

− széles műveltség,

− információ feldolgozási képesség,

− környezettel szembeni érzékenység,

− elkötelezettség és igény a minőségi munkára,

− a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,

− kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal,

− alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után

   vezetői feladatok ellátására.

 

Az e szakon végzett logisztikai rendszertervező – megfelelő technikai, módszertani és technológiai ismereteik birtokában – képes lesz

 – vállalati, illetve makroszintű logisztikai rendszerek, folyamatok átlátására, elemzésére, megszervezésére, megtervezésére és irányítására;

- összetett, többféle szállítási mód összekapcsolásával megvalósuló fuvarozási, szállítási folyamat, illetve az ahhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek megszervezésére, a racionális változatok kiválasztására, irányítására;

- az ipari és mezőgazdasági termelési folyamatokhoz kapcsolódó raktározás, szállítási csomagolás megtervezésére, szervezésére, irányítására;

- mérlegelni a reálfolyamatok pénzügyi eredményeit, tisztában van a pénzügyi leképezések és financiális megoldások módozataival;

- képes megtalálni a vállalati szervezeti rendszerben a tevékenységek helyét, és figyelemmel van a jogi környezetből származó befolyásoló tényezőkre is.

 

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

Szakmai alapismeretek: 10-20 kredit

A közlekedési rendszer elemei, anyag – és információáramlás, áruszállítási technológiák, informatika, áruismeret, a jogi feltételrendszer, fuvarjog.

Gazdasági és humán alapismeretek: 20-30 kredit

Vállalkozások vezetése, szervezése, irányítása, gazdasági irányítása, pénzügyi ismeretek, számvitel-kontrolling, marketing

Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 40–60 kredit

Logisztika, szállítmányozás, raktározás, anyagmozgatás, kereskedelmi ismeretek, disztribúció, ellátási lánc menedzsment, logisztikai gépek és berendezések, logisztikai rendszerek irányítása, csomagolási rendszerek, csomagolástervezés, logisztikai rendszerek műszaki tervezése és üzemeltetése, minőségmenedzsment, a közlekedés minőségirányítása, veszélyes áruk szállítmányozása, vámismeretek, biztosítási ismeretek, operációkutatási modellek a logisztikában.

 A szakdolgozat kreditértéke: 5 kredit

Jelentkezési határidő: 2020. január 31.

Jelentkezés módja: elektronikus jelentkezési lap 

További információk és tantárgyi lista ide kattintva érhető el.
 

Csatolandó dokumentumok: egyetemi/főiskolai végzettséget igazoló oklevél másolata

(index másolat csak kredit elismertetéskor)

Tantárgyi tematika kereső

Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék Eseménynaptára

Szakirányválasztás 2021. szeptember 20. - 2021. szeptember 25.
Hallgatói klubkoncert 2021. szeptember 22.
Szenátusi Ülés 2021. szeptember 27. 14:00 - 16:00
Akadémiai Nap (oktatási szünet) 2021. szeptember 28. 10:00 - 12:00
Hallgatói klubkoncert 2021. szeptember 29.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Kép és videó