Logisztikai Rendszertervező Szakirányú Továbbképzési Szak

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

 

Képzés kezdete: 2019. február 1.

 

A szakirányú továbbképzés megnevezése:

 

Logisztikai rendszertervező szakirányú továbbképzési szak

 

A megszerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

 

Logisztikai rendszertervező

 

A szakirányú továbbképzés képzési terület:

 

Műszaki képzési terület

 

A szakirányú továbbképzésbe történő felvétel feltétele:

 

A képzésben minimum BSc, BA vagy ezzel egyenértékű főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkezők vehetnek rész, akik az alábbi képzési területen szerezték meg végzettségüket:

-        agrár képzési terület

-        gazdaságtudományok képzési terület

-        informatikai képzési terület

-        közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület

-        műszaki képzési terület

-        természettudományi képzési területen

 

 

A képzési idő félévekben meghatározva: 3 félév

 

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit

 

Munkarend: levelező - blended-learning. (A képzés lényege, hogy a hallgatóknak a hagyományos katedrás órák mellett, online, számítógépes hálózaton elérhető tananyagokhoz való hozzáférhetőséget is biztosít. A két oktatási forma előnyeit egyesítve, egymással párhuzamosan haladna a képzés oktatása)


Képzés gyakorisága: félévenként két alkalommal, péntek-szombati napokon

 

Finanszírozási forma: költségtérítéses


Tervezett költségtérítés (Ft/félév): 200.000 Ft (mely tartalmazza a kötelezően előírt szakmai anyagokat, könyveket)


Képzés helye: Győr, Széchenyi István Egyetem Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék

                         Budapest, BILK

 

Szakfelelős: Dr. Földesi Péter egyetemi tanár, tanszékvezető


Kapcsolattartó: Szalai Nóra e-mail: szalain@sze.hu , 96/613-733, 20/346-3626

 

 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a logisztika szakterületéhez kapcsolódó, természettudományos, specifikus műszaki, gazdasági/menedzsment, informatikai, jogi, ipari, közlekedési technológiai ismereteik birtokában alkalmasak a vállalatokon belüli és a vállalatok közötti anyagáramlást, valamint az ahhoz kapcsolódó információáramlást megvalósító logisztikai - áruszállítási, anyagmozgatási, raktározási, komissiózási, rakodási, anyagellátási/beszerzési, áruelosztási, hulladékkezelési - folyamatok és rendszerek, valamint a kapcsolódó kereskedelmi ügyletek elemzésére, tervezésére, szervezésére, és irányítására.

 

 

A szakon végzettek alkalmasak:

− a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására,

− a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó információk, felmerülő új problémák, új jelenségek megértésére, feldolgozására,  megoldására

− a lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, döntéshozásra, következtetések levonására,

− a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére,

− szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat,

− önművelésre, önfejlesztésre, a saját tudás magasabb szintre emelésére,

− a műszaki – gazdasági – humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére,

− rendszerszemléletű, folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex rendszerek globális tervezésére,

− integrált ismeretek alkalmazására a közlekedés, szállítmányozás, az ipari termelési folyamatok területén,

− állapotfelmérések elvégzésére, ezek alapján értékelés és javaslat kidolgozására, komplex logisztikai és szállítmányozási rendszerek fejlesztésére, felső szintű tervezésére, szervezésére és irányítására.

 

A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

− kreativitás, rugalmasság,

− probléma felismerő és megoldó készség, képesség

− intuíció és módszeresség,

− tanulási készség és jó memória,

− széles műveltség,

− információ feldolgozási képesség,

− környezettel szembeni érzékenység,

− elkötelezettség és igény a minőségi munkára,

− a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,

− kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal,

− alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után

   vezetői feladatok ellátására.

 

Az e szakon végzett logisztikai rendszertervező – megfelelő technikai, módszertani és technológiai ismereteik birtokában – képes lesz

 – vállalati, illetve makroszintű logisztikai rendszerek, folyamatok átlátására, elemzésére, megszervezésére, megtervezésére és irányítására;

- összetett, többféle szállítási mód összekapcsolásával megvalósuló fuvarozási, szállítási folyamat, illetve az ahhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek megszervezésére, a racionális változatok kiválasztására, irányítására;

- az ipari és mezőgazdasági termelési folyamatokhoz kapcsolódó raktározás, szállítási csomagolás megtervezésére, szervezésére, irányítására;

- mérlegelni a reálfolyamatok pénzügyi eredményeit, tisztában van a pénzügyi leképezések és financiális megoldások módozataival;

- képes megtalálni a vállalati szervezeti rendszerben a tevékenységek helyét, és figyelemmel van a jogi környezetből származó befolyásoló tényezőkre is.

 

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

Szakmai alapismeretek: 10-20 kredit

A közlekedési rendszer elemei, anyag – és információáramlás, áruszállítási technológiák, informatika, áruismeret, a jogi feltételrendszer, fuvarjog.

Gazdasági és humán alapismeretek: 20-30 kredit

Vállalkozások vezetése, szervezése, irányítása, gazdasági irányítása, pénzügyi ismeretek, számvitel-kontrolling, marketing

Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 40–60 kredit

Logisztika, szállítmányozás, raktározás, anyagmozgatás, kereskedelmi ismeretek, disztribúció, ellátási lánc menedzsment, logisztikai gépek és berendezések, logisztikai rendszerek irányítása, csomagolási rendszerek, csomagolástervezés, logisztikai rendszerek műszaki tervezése és üzemeltetése, minőségmenedzsment, a közlekedés minőségirányítása, veszélyes áruk szállítmányozása, vámismeretek, biztosítási ismeretek, operációkutatási modellek a logisztikában.

 A szakdolgozat kreditértéke: 5 kredit

Jelentkezési határidő: 2019. január 31.

Jelentkezés módja: elektronikus jelentkezési lap 

További információk és tantárgyi lista ide kattintva érhető el.
 

Csatolandó dokumentumok: egyetemi/főiskolai végzettséget igazoló oklevél másolata

(index másolat csak kredit elismertetéskor)

Tantárgyi tematika kereső

Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Kép és videó